De zoekopdracht voor "overlast" levert het volgende resultaat op.

Is er kans op geuroverlast van de tijdelijke warmtecentrale?

De rookgasuitstoot van de tijdelijke warmtecentrale is te vergelijken met die van een standaard consumenten cv-ketel.

Wanneer beginnen jullie een rechtszaak bij overlast?

Wij starten pas bij extreme overlast een rechtszaak op. De overlast moet dan stelselmatig, ondraaglijk of onaanvaardbaar zijn. Bovendien moeten meerdere huurders de overlast ervaren en dit los van elkaar schriftelijk aan ons melden. In het uiterste geval vragen wij de rechter om de woning te mogen ontruimen. De huurder wordt dan dakloos. Een rechter wijst een ontruimingsvonnis dan ook niet zo maar toe. Er moet dus echt wel wat aan de hand zijn. Daarom zijn er meerdere schriftelijke overlastmeldingen nodig die wij aan de rechter kunnen voorleggen. Ook moet er voldoende bewijs zijn. Het is aan ons om de ernst van de overlast te bewijzen.

Ik ervaar overlast van de woning naast mij die leeg staat. Aan wie geef ik dat door?

U kunt ons bellen of mailen om dit door te geven. Wij gaan dan bij de woning kijken en beoordelen wat we er aan kunnen doen.

Wat kan ik als huurder doen als ik overlast ervaar van bewoners uit een koopwoning?

Wij kunnen hierin niet bemiddelen. Wel kunt u de overlast melden bij de politie of de gemeente en eventueel buurtbemiddeling inschakelen. Voor Sliedrecht is dat Stichting MEEPLUS en in Molenlanden is dat ElkWelzijn.

Welke hulp kan ik inschakelen als een gesprek bij overlast niet mogelijk is?

Als een gesprek niet mogelijk is met de veroorzaker van de klacht kunt u hulp inschakelen van een derde. Bijvoorbeeld iemand die als buurtbemiddelaar optreedt, een wijkagent, de huismeester of de wooncoach. U kunt een overlastformulier downloaden en naar ons toesturen, per mail of post. Het formulier is ook verkrijgbaar bij ons op kantoor. Als u het formulier ingevuld inlevert, gaat de wooncoach ermee aan de slag.

Wat doen jullie na een overlastmelding?

U ontvangt van ons binnen twee werkdagen een bevestiging. Als we meer willen weten, nemen wij contact met u op. Wij onderzoeken uw melding. Als het nodig is kijken we op locatie en/of gaan we in gesprek met de buren. Daarna nemen wij contact op met de melder over de uitkomst van ons onderzoek. Eventueel organiseren wij een bemiddelingsgesprek.

Kan ik als bewoner van een koopwoning een overlastmelding over een huurder van jullie doen?

U kunt altijd een schriftelijke melding doen. Of wij de situatie moeten oplossen is afhankelijk van de situatie. In veel gevallen is het uw eigen verantwoordelijkheid om problemen aan te pakken en op te lossen. Met een goed gesprek lost u vaak een heleboel ergernissen op. Een eventuele rechtszaak moet door uzelf opgestart worden tenzij er ook huurders van ons zijn die overlast ervaren en dit schriftelijk aan ons melden.

Waarom mag ik overlast niet anoniem melden?

Een anonieme overlastmelding kunnen wij niet gebruiken als bewijsmiddel. Een overlastmelding die binnenkomt, behandelen wij altijd vertrouwelijk. Aan de overlastgever geven wij nooit zonder uw toestemming door wie de melding gedaan heeft. Pas als het tot een rechtszaak komt, voeren wij de overlastmelding als bewijsmiddel aan. Wij vragen daarvoor altijd toestemming aan de melder.

Ik ervaar overlast van mijn buren of andere buurtbewoners. Wat kan ik doen?

Spreek de persoon van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat hij zich niet bewust is van de overlast. Met een goed gesprek lost u vaak een heleboel ergernissen op. U kunt afspraken maken die voor beide goed werken. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven en/of met de politie bellen.

Wat gebeurt er als jullie drugshandel ontdekken?

Wanneer wij drugshandel constateren, dan schakelen wij de politie in. De huurder wordt in de gelegenheid gesteld zelf de huurovereenkomst op te zeggen. Doet hij dit niet, dan vragen wij de rechter om de huurovereenkomst te ontbinden.

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Zoek dan specifieker of neem anders dan contact op.