De zoekopdracht voor "" levert het volgende resultaat op.

Waar kan ik meer informatie vinden over het warmtenet?

Op onze website staat alle informatie over het warmtenet inclusief video’s en handige brochures handig bij elkaar.
Klik hier en u komt direct op deze pagina.

Heb ik recht op huurtoeslag over 2020?

Sinds januari 2020 kunnen meer huurders huurtoeslag krijgen. De harde inkomensgrenzen zijn afgeschaft. Tot en met 2019 kon het recht op huurtoeslag in één keer vervallen als de huurder een paar euro extra verdiende. Sinds 2020 krijgt men minder huurtoeslag als het inkomen stijgt. Maar het is niet meer zo dat bij een kleine stijging de huurtoeslag plotseling helemaal wegvalt.

Mensen die geen huurtoeslag ontvangen en er wel recht op hebben kunnen nog tot 1 september 2021 huurtoeslag over 2020 aanvragen. Hoe u dat doet? Meer informatie vindt u in dit overzicht.

Is er kans op geuroverlast van de tijdelijke warmtecentrale?

De rookgasuitstoot van de tijdelijke warmtecentrale is te vergelijken met die van een standaard consumenten cv-ketel.

Stoot de tijdelijke warmtecentrale ook rookgassen uit en zijn die schadelijk?

Net zoals een standaard consumenten cv-ketel stoot ook een tijdelijke warmtecentrale rookgas uit. Uiteraard voldoen de installaties die HVC gebruikt aan alle stikstofemissie-eisen, zoals bepaald in het Activiteitenbesluit (ABEES, hoofdstuk 3.2) die vanaf 1 januari 2017 wettelijk van kracht zijn.

Is de tijdelijke warmtecentrale veilig?

De installaties die HVC gebruikt voldoen aan alle veiligheidseisen. Deze zijn CE- en EBI-gekeurd, worden ieder jaar geïnspecteerd en zijn maximaal vijf jaar oud. De behuizing van de tijdelijke warmtecentrale is gemaakt van staal, voorzien van een stevige stalen deur en veiligheidssloten om ongewenst bezoek te voorkomen.

Daarnaast worden de tijdelijke warmtecentrales standaard voorzien van een hoog en stevig hekwerk met daaromheen (in overleg met de opdrachtgever) een groene haag van coniferen of hedera. Zo zorgen we voor een vriendelijke uitstraling naar de omgeving. Het groenonderhoud besteedt HVC uit aan een (lokale) hovenier.

Produceert een tijdelijke warmtecentrale geluid? En zo ja, hoeveel?

Net zoals iedere technische installatie of consumenten cv-ketel produceert ook een tijdelijke warmtecentrale geluid. De ‘container’ waarin de installatie staat is volledig geïsoleerd en voldoet aan alle gestelde (veiligheid)eisen en geluidsnormen zoals die bepaald zijn in het ‘Bouwbesluit’ van de Rijksoverheid:

  • maximaal 50 dB (decibel) overdag
  • maximaal 45 dB ochtend/avond
  • maximaal 40 dB ’s nachts

Om te vergelijken: fluisteren 37 dB, menselijke stem 55 dB en een gemiddelde stofzuiger produceert 75 dB. Uiteindelijk worden de geluidseisen door de lokale vergunningverlener bepaald en opgelegd.

Heeft de tijdelijke warmtecentrale voldoende capaciteit als er steeds meer nieuwe woningen aangesloten worden op het warmtenet?

Voorafgaand aan ieder project wordt berekend hoeveel capaciteit er nodig is om alle woningen te verwarmen. Afhankelijk van deze berekening bepalen we hoe groot de tijdelijke warmtecentrale moet zijn, zodat deze ook bij vorst voldoende warmte kan leveren

Waarom wordt er een tijdelijke warmtecentrale voor het warmtenet gebruikt?

De aanleg van een nieuw warmtenet gaat altijd stapsgewijs en in nauw overleg met de gemeente, ontwikkelaars, woningcorporaties en omwonenden. De aanleg duurt soms een aantal jaar. Ook is er niet altijd direct een duurzame warmtebron beschikbaar, maar moeten de aangesloten woningen toch verwarmd worden. Een tijdelijke (gasgestookte) warmtecentrale zorgt dan voor de warmte. Hierdoor is het mogelijk om woningen en gebouwen alvast klaar te maken voor een duurzame toekomst. Zo’n tijdelijke warmtecentrale blijft dienst doen totdat de duurzame warmtebron beschikbaar is.

Wat moet ik doen als mijn verbruik voor warmte via het warmtenet veel hoger is dan gas?

Bij gelijk gebruik van warmte moet uw verbruik van warmte van HVC gelijk zijn aan uw verbruik voor gas. Mocht dit extreem afwijken voor uw woning dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze HVC Klantenservice via 0800 – 0700 (gratis, kies optie 2).

Krijg ik een vergoeding als er een storing aan het warmtenet is?

Als HVC Warmteklant heeft u recht op een vergoeding in geval van een langdurige storing, tenzij dit een geplande onderbreking is waarover u een sms, e-mail of brief hebt gehad.

U komt in aanmerking voor een vergoeding als de levering van warmte voor een periode van acht uur of langer aaneengesloten is onderbroken. Let op: er is een vrijstelling van één keer per jaar 24 uur geen warmtelevering.

Warmteleveranciers zijn vanuit de Warmtewet verplicht om een storingsregistratiesysteem bij te houden. Op basis hiervan kan de warmteleverancier overgaan tot een vergoeding. Het verzoek voor compensatievergoeding vraagt u aan via HVC Klantenservice door te bellen naar 0800 – 0700 (gratis, kies optie 2).

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Zoek dan specifieker of neem anders dan contact op.