De zoekopdracht voor "" levert het volgende resultaat op.

Waar vind ik de tarieven voor warmte van HVC?

De tarieven staan op de tarievenbladen van HVC. Die vindt u op de website van HVC. U kunt hier klikken dan komt u op de website van HVC. U vult uw postcode in en u krijgt uw tarievenblad te zien.

Prestatieafspraken met Sliedrecht en Molenlanden

Met de gemeenten waar wij huurwoningen hebben, maken we prestatieafspraken. Hieronder kunt de de prestatieafspraken downloaden:

Gemeente Molenlanden
Gemeente Sliedrecht

 

Ik wil meer weten over de warmtetarieven van HVC

De nieuwe warmtetarieven voor 2022 zijn half januari bekend gemaakt door HVC. De prijs van warmte voor het warmtenet gaat weliswaar omhoog, maar blijft net zoals elk jaar fors onder het maximum van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Door de huidige stijging van alle energieprijzen in Nederland zijn ook de kosten voor (het produceren van) warmte gestegen. Als publiek bedrijf wil HVC de warmte voor haar klanten betaalbaar houden. HVC heeft de prijsstijging dan ook zo beperkt mogelijk gehouden en geeft een behoorlijke korting op het verbruikstarief en het vastrecht. Bij een gemiddeld verbruik van 25 gigajoule (GJ) gaan klanten netto 11 euro per maand meer betalen.

Meer informatie
Alle warmteklanten van HVC hebben in januari een e-mail of brief gehad over de nieuwe warmtetarieven. Op de website van HVC staat nog meer informatie over dit onderwerp. Onder andere in dit nieuwsbericht en op deze pagina waarop u meer leest over hoe jaarlijks de tarieven worden vastgesteld, veelgestelde vragen en hoe consumenten beschermd zijn via de Warmtewet.

Waar kan ik meer informatie vinden over het warmtenet?

Op onze website staat alle informatie over het warmtenet inclusief video’s en handige brochures handig bij elkaar.
Klik hier en u komt direct op deze pagina.

Heb ik recht op huurtoeslag over 2020?

Sinds januari 2020 kunnen meer huurders huurtoeslag krijgen. De harde inkomensgrenzen zijn afgeschaft. Tot en met 2019 kon het recht op huurtoeslag in één keer vervallen als de huurder een paar euro extra verdiende. Sinds 2020 krijgt men minder huurtoeslag als het inkomen stijgt. Maar het is niet meer zo dat bij een kleine stijging de huurtoeslag plotseling helemaal wegvalt.

Mensen die geen huurtoeslag ontvangen en er wel recht op hebben kunnen nog tot 1 september 2021 huurtoeslag over 2020 aanvragen. Hoe u dat doet? Meer informatie vindt u in dit overzicht.

Is er kans op geuroverlast van de tijdelijke warmtecentrale?

De rookgasuitstoot van de tijdelijke warmtecentrale is te vergelijken met die van een standaard consumenten cv-ketel.

Stoot de tijdelijke warmtecentrale ook rookgassen uit en zijn die schadelijk?

Net zoals een standaard consumenten cv-ketel stoot ook een tijdelijke warmtecentrale rookgas uit. Uiteraard voldoen de installaties die HVC gebruikt aan alle stikstofemissie-eisen, zoals bepaald in het Activiteitenbesluit (ABEES, hoofdstuk 3.2) die vanaf 1 januari 2017 wettelijk van kracht zijn.

Is de tijdelijke warmtecentrale veilig?

De installaties die HVC gebruikt voldoen aan alle veiligheidseisen. Deze zijn CE- en EBI-gekeurd, worden ieder jaar geïnspecteerd en zijn maximaal vijf jaar oud. De behuizing van de tijdelijke warmtecentrale is gemaakt van staal, voorzien van een stevige stalen deur en veiligheidssloten om ongewenst bezoek te voorkomen.

Daarnaast worden de tijdelijke warmtecentrales standaard voorzien van een hoog en stevig hekwerk met daaromheen (in overleg met de opdrachtgever) een groene haag van coniferen of hedera. Zo zorgen we voor een vriendelijke uitstraling naar de omgeving. Het groenonderhoud besteedt HVC uit aan een (lokale) hovenier.

Produceert een tijdelijke warmtecentrale geluid? En zo ja, hoeveel?

Net zoals iedere technische installatie of consumenten cv-ketel produceert ook een tijdelijke warmtecentrale geluid. De ‘container’ waarin de installatie staat is volledig geïsoleerd en voldoet aan alle gestelde (veiligheid)eisen en geluidsnormen zoals die bepaald zijn in het ‘Bouwbesluit’ van de Rijksoverheid:

  • maximaal 50 dB (decibel) overdag
  • maximaal 45 dB ochtend/avond
  • maximaal 40 dB ’s nachts

Om te vergelijken: fluisteren 37 dB, menselijke stem 55 dB en een gemiddelde stofzuiger produceert 75 dB. Uiteindelijk worden de geluidseisen door de lokale vergunningverlener bepaald en opgelegd.

Heeft de tijdelijke warmtecentrale voldoende capaciteit als er steeds meer nieuwe woningen aangesloten worden op het warmtenet?

Voorafgaand aan ieder project wordt berekend hoeveel capaciteit er nodig is om alle woningen te verwarmen. Afhankelijk van deze berekening bepalen we hoe groot de tijdelijke warmtecentrale moet zijn, zodat deze ook bij vorst voldoende warmte kan leveren

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Zoek dan specifieker of neem anders dan contact op.