Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

U zoekt zelf een andere huurder die met u van woning wil ruilen. Daarnaast voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • U moet een belangrijke reden hebben om te ruilen van woning.
  • U en de andere huurder mogen geen huurachterstand of openstaande rekeningen hebben.
  • De ruilkandidaat moet aan de inkomensvoorwaarden voldoen.
  • Als de woning bestemd is voor een bepaalde doelgroep, dan moet de ruilkandidaat onder die doelgroep vallen.
  • De ruilkandidaat moet over huisvestingsvergunning (kunnen) beschikken.
  • Beide verhuurders geven vooraf toestemming voor de woningruil.