Wat zijn de voorwaarden voor Koopgarant?

Wanneer woningen met Koopgarant worden verkocht dan gelden er een aantal belangrijke voorwaarden:

1. De woning moet gefinanceerd worden met Nationale Hypotheek garantie
2. U moet de woning zelf gaan bewonen, u mag deze niet verhuren.
3. Wanneer u de woning wilt verkopen, moet u de woning altijd aan ons aanbieden. Wij kopen uw woning altijd terug (terugkoopgarantie). U mag de woning dus niet zelf vrij verkopen.
4. Eventuele waardestijgingen of dalingen worden bij de terugkoop van de woning door u en ons volgens een vastgestelde verdeelsleutel verrekend.
5. Verbeteringen die u zelf heeft aangebracht, blijven buiten de verrekening. 100% van de marktewaarde van de door u zelf aangebrachte voorzieningen worden niet met ons gedeeld.