Wat staat er in het huishoudelijk reglement van mijn Vereniging van Eigenaren?

In een huishoudelijk reglement staan onder andere de volgende zaken:
– afspraken en regels over het gebruik en beheer van het woongebouw;
– gedragsregels voor bewoners;
– melden van overlast;
– melden van storingen.

Als er een reglement is voor het gebouw waar u woont of gaat wonen, ontvangt u dat van Tablis Wonen.