Wat moeten wij regelen bij een scheiding?

U bent door het huwelijk allebei huurder van de woning. Dit blijft zo, totdat de rechter de echtscheiding uitspreekt. De rechter bepaalt wie van u in de woning mag blijven wonen. Pas nadat de uitspraak is ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA) is de echtscheiding een feit en kan de huurovereenkomst gewijzigd worden. Hiervoor vult u het formulier opzegging medehuurder in en ondertekent dit. Omdat wij de gegevens van beide huurders willen controleren, vragen wij u vriendelijk het formulier bij ons op kantoor in te leveren. De openingstijden vindt u hier.

Komt u er voor de uitspraak van de rechter al samen uit wie in de woning blijft wonen, dan kunt u of uw partner de huur al eerder opzeggen. Ook hiervoor gebruikt u het formulier opzegging medehuurder.