Wat kan ik doen tegen broedende vogels?

Het broedseizoen verschilt per vogelsoort. Als vogels bezig zijn met broeden, mogen wij geen verstorende werkzaamheden aan de woning doen. Dit mag alleen als de volksgezondheid in gevaar is, bijvoorbeeld bij een nest in een rookgasafvoer. In dat geval neemt u contact op met Tablis Wonen.