Wat kan ik doen als ik een betalingsachterstand heb?

De huur van uw woning is niet de enige rekening die u moet betalen. Het kan voorkomen dat het betalen van de huur niet op tijd gebeurt of dat het per ongeluk wordt vergeten.  U hebt dan al een huurachterstand en dat kan vervelende gevolgen hebben. Dit kan natuurlijk wel eens gebeuren.

Samen zoeken naar oplossingen
Het inlopen van een betalingsachterstand is niet altijd even makkelijk want er kan meer aan de hand zijn. Uw financiële situatie kan veranderd zijn of er zijn situaties waardoor de huur niet op tijd betaald kan worden. Neem zo snel mogelijk contact met ons op, dat is belangrijk. Samen met u zoeken wij naar een oplossing, zoals een kosteloze betalingsregeling.

Houdt u er wel rekening mee dat u maximaal een keer per jaar recht heeft op een betalingsregeling en dat u de achterstand in maximaal zes termijnen kunt betalen. De medewerkers van Tablis Wonen kunnen u ook doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties die u mogelijk verder kunnen helpen, zoals schuldhulpverlening, maatschappelijk werk of sociale raadslieden.

Huurtoeslag
Als u in verhouding tot uw inkomen een hoge huur betaalt, dan komt u misschien wel in aanmerking voor huurtoeslag. U kunt huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.