Wat is een Sociaal Plan?

Maatregelen als groot onderhoud, renovatie en sloop hebben ingrijpende gevolgen voor de zittende huurders. Voor deze projecten zijn met de huurdersorganisatie SliM Wonen algemene afspraken gemaakt over de procedure, de inspraak, regelingen en vergoedingen. Deze afspraken leggen we vast in een Sociaal Plan.