Wat is een geliberaliseerde woning?

Dat is een woning waarvoor bij aanvang van het huurcontract geen maximale huurprijs gold. We noemen deze woningen ook wel vrijesectorwoningen. U komt dan niet in aanmerking voor huurtoeslag.
Is uw huurcontract in 2021 ingegaan? En is uw huur hoger dan € 752,33? Dan heeft u een vrijesectorwoning.