Wat gebeurt er als jullie drugshandel ontdekken?

Wanneer wij drugshandel constateren, dan schakelen wij de politie in. De huurder wordt in de gelegenheid gesteld zelf de huurovereenkomst op te zeggen. Doet hij dit niet, dan vragen wij de rechter om de huurovereenkomst te ontbinden.