Wanneer eindigt de tijdelijke onderverhuur?

De tijdelijke onderverhuur eindigt in ieder geval aan het einde van de afgesproken periode.