Waarom ontvang ik een afrekening servicekosten?

U betaalt elke maand een voorschot op de servicekosten. In uw huurovereenkomst ziet u de servicekosten onder ‘leveringen en diensten’. Deze kosten bestaan vooral uit schoonmaakkosten en gezamenlijke elektra- en stookkosten. U krijgt elk jaar een afrekening op basis van de werkelijke kosten. Betaalde u te veel voorschot? Dan krijgt u geld terug. Waren de werkelijke kosten hoger dan het door u betaalde voorschot? Dan betaalt u bij. Een overzicht van de kosten en de voorschotten staat op uw afrekening.