Waar kan ik mijn tevredenheid of ontevredenheid over Tablis Wonen melden?

Tevreden of ontevreden? We vinden het fijn als u laat weten waarover u tevreden of ontevreden bent. Wij kunnen daarvan leren en onze dienstverlening verbeteren. Om uw tevredenheid of ontevredenheid te melden, gebruikt u dit onlineĀ formulier.