Ruimen jullie sneeuw bij ons woongebouw?

Het sneeuwvrij houden is huurdersonderhoud en daarom horen de huurders hier zelf voor te zorgen. Wij maken alleen bij de hoofdingangen van seniorencomplexen een looppad sneeuwvrij. Daarnaast verstrekken wij strooizout aan vrijwilligers die sneeuw willen ruimen. Voor andere woongebouwen geldt dat u de huismeester kunt vragen om hierbij te helpen. De huismeester verdeelt zijn uren over de woongebouwen/complexen waarvoor hij verantwoordelijk is. Dat betekent dat hij niet altijd aanwezig is in uw woongebouw. U kunt onze huismeester als dat nodig is tijdens kantoortijden bereiken. U neemt dan contact op met ons Klantserviceteam. De medewerkers van het Klantserviceteam brengen u, als dat nodig is, in contact met de huismeester.