Produceert een tijdelijke warmtecentrale geluid? En zo ja, hoeveel?

Net zoals iedere technische installatie of consumenten cv-ketel produceert ook een tijdelijke warmtecentrale geluid. De ‘container’ waarin de installatie staat is volledig geïsoleerd en voldoet aan alle gestelde (veiligheid)eisen en geluidsnormen zoals die bepaald zijn in het ‘Bouwbesluit’ van de Rijksoverheid:

  • maximaal 50 dB (decibel) overdag
  • maximaal 45 dB ochtend/avond
  • maximaal 40 dB ’s nachts

Om te vergelijken: fluisteren 37 dB, menselijke stem 55 dB en een gemiddelde stofzuiger produceert 75 dB. Uiteindelijk worden de geluidseisen door de lokale vergunningverlener bepaald en opgelegd.