Kunnen anderen mijn gegevens inzien of opvragen bij Tablis Wonen?

Nee, dat kan niet omdat dat privacygevoelige informatie is.