Krijg ik direct een woning als ik dakloos ben?

Nee, u schrijft u in als woningzoekende bij Woonkeus of Woongaard.  U krijgt geen urgentie. Voor noodopvang kunt u zich melden bij het Leger des Heils.