Komen er voor de bewoners wisselwoningen in de wijk zelf?

Dit wordt zoveel mogelijk geprobeerd. Of dit lukt is afhankelijk van het aantal woningen die in de wijk vrij komen.