Kan mijn zoon of dochter medehuurder worden?

Kinderen die bij hun ouders wonen, kunnen volgens het huurrecht geen medehuurder worden. Er is echter een uitzondering: uw zoon of dochter is 35 jaar of ouder en hij/zij woont onafgebroken bij u in huis en blijft hier ook wonen. Dit toont u aan met een historisch uittreksel van de gemeentelijk basisadministratie. Als deze situatie voor u geldt, dan kunt u het formulier aanvraag medehuurder invullen en bij ons indienen.