Kan ik urgentie aanvragen voor een huurwoning?

In een aantal situaties komt u in aanmerking voor een urgentieverklaring. Hiervoor toetst de gemeente op een aantal uitgangspunten. Met de urgentieverklaring krijgt u voorrang op een huurwoning.

Drechtsteden
Voor meer informatie over de aanvraag, belt u naar de gemeente (T. 14 078). Als uit het telefonische gesprek blijkt dat u mogelijk urgentie krijgt, dan maakt de medewerker een afspraak met u voor het indienen van de aanvraag.

Molenlanden
Woont u in de gemeente Molenlanden? Dan neemt u voor een urgentieaanvraag contact op met de gemeente. De aanvragen worden beoordeeld door een regionale commissie. Aan het aanvragen van een urgenieverklaring zijn kosten verbonden.

Meer informatie?
Als u meer wilt weten over het aanvragen van een urgentieverklaring, kijk dan op de website van uw gemeente.