Kan ik als medebewoner aanspraak maken op de huurovereenkomst?

Nee, een medebewoner kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst. Onder medebewoner verstaan wij: iemand die samenwoont met een huurder zonder dat zijn naam op het huurcontract staat vermeld. U kunt samen met de huurder na twee jaar ‘duurzame gemeenschappelijke huishouding’ het medehuurderschap aanvragen. Wij beoordelen of uw aanvraag voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke voorwaarden. Met het medehuurderschap krijgt u vrijwel dezelfde rechten en plichten als de huurder. Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch medehuurder.