Is er al een warmtenet in Sliedrecht?

De aanleg van het warmtenet in Sliedrecht is in 2017 in de Staatsliedenbuurt gestart. Alle nieuwbouw is daar aangesloten op een warmtenet. Ook de woningen die gerenoveerd zijn, zijn aangesloten op het warmtenet. Een tijdelijke warmtecentrale verzorgt voorlopig de warmtetoevoer. Het is de bedoeling dat dit warmtenet in de Staatsliedenbuurt in de toekomst onderdeel gaat worden van het totale warmtenet in Sliedrecht. Wanneer is nog onbekend.