Hoe wordt een warmtenet aangelegd?

Een warmtenet wordt in stappen aangelegd. Hieronder de stappen. In de nieuwsbrief van februari 2020 staat een afbeelding met daarin de stappen vermeld.

Stap 1: aanleg leidingen in de grond 
Stap 2: installeren tijdelijke warmtecentrale (TWC)
Stap 3: leidingen aansluiten op de TWC
Stap 4: woningen aansluiten op het warmtenet
Stap 5: in de tussentijd woningen voorbereiden op een aardgasvrije toekomst
Stap 6: onderzoek naar duurzame warmtebron
Stap 7: in de toekomst sluit HVC de leidingen aan op een duurzame warmtebron