Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met jullie?

Wij overleggen minimaal één keer per jaar met de bewonerscommissie over onderwerpen die voor bewoners van belang kunnen zijn. Als vaker overleg nodig of wenselijk is, wordt vaker overlegd.