Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met bewoners?

De bewonerscommissie raadpleegt zo vaak als nodig de bewoners over onderwerpen op het gebied van leefbaarheid, beheer, veiligheid, participatie en samenwerking. Daarnaast organiseert de commissie tenministe één keer per jaar een bijeenkomst met de bewoners om deze te betrekken bij haar activiteiten.