Betalen jullie mijn verhuizing? Ik moet toch verplicht verhuizen?

Nee. U ontvangt van ons wel een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Dit is een wettelijk geregeld bedrag. Met dat bedrag kunt u de verhuizing regelen en nieuwe spullen kopen.