Bestaan de nieuwbouwprojecten van Tablis Wonen altijd uit huurwoningen?

Tablis Wonen realiseert in nieuwbouwprojecten alleen huurwoningen. Als er bij projecten van Tablis Wonen koopwoningen worden gerealiseerd dan gaat dat altijd via een aannemer en/of projectontwikkelaar.